Symposium, Lund 29.11.2017

Härmed inbjuds du att närvara vid symposiet ”Konstnärligt arbete i välfärdsstatens tjänst” vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, onsdagen den 29 november 2017. Symposiet, som är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade, belyser såväl estetiska som ekonomiska, idéhistoriska och sociologiska aspekter av den statligt stödda konstproduktionen i Norden. Dess övergripande mål är att etablera ett tvärdisciplinärt forskningsnätverk som kan underlätta och möjliggöra vidare samarbeten inom det aktuella ämnesområdet.

Program

Språk- och Litteraturcentrum, L201

09.30 Kaffe

10.15 Inledande ord

10.30 Lisa Rosendahl (Curator, Berlin): ”Vad är en konstnär? Konstnärsrollen och välfärdsstaten”

11.15 Sofia Lindström (Högskolan i Borås och Kulturförvaltningen i Göteborgs stad): ”Skapad av välfärd eller skapare av välfärd: konstnärer, konstnärligt värde och den svenska välfärdsstaten”

Språk- och Litteraturcentrum, Hörsalen

12.00 Lunch och kaffe serveras utanför Hörsalen

13.15 Jon Helt Haarder (Syddansk universitet): ”Forfatterfunktionens forvandlinger: Fire portrætter af forfatteren i velfærdsstatens tid”

14.00 Linnéa Lindsköld (Högskolan i Borås): ”Böcker mot stridsflygplan: Legitimering av litteraturstöd i offentligheten från 1975 till idag”

14.45 Kaffe

15.15 Anders Mortensen (Lunds universitet): ”Dystopier av välfärdsstaten: Konstnärens arbete i nationalekonomins tidsålder hos Almqvist, Dickens och Ekelöf”

16.00 Panelsamtal

16.30 Lättare förfriskningar

18.30 Middag på Klostergatans vin och delikatess (till egen kostnad), Klostergatan 3, Lund

Anmälan

Anmälan till peter.henning[a]litt.lu.se innan den 1/11 är obligatorisk, och antalet platser är begränsade. Kaffe och lättare lunch ingår. Gemensam middag intas – till egen kostnad – på Klostergatan vin och delikatess, Klostergatan 3, Lund, klockan 18.30. Middagen kräver särskild anmälan till peter.henning[a]litt.lu.se; ange även eventuella kostönskemål. Ett mindre bidrag för resekostnader kan utgå till forskarstudenter, konstnärliga eller skönlitterära praktiker samt studenter.

Hitta hit

Symposiet äger rum på Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12. Karta via denna länk. Från Lunds centralstation tar det 15 minuter att promenera eller 5 minuter med buss nummer 1 till hållplatsen Sölvegatan. Till L201 där vi håller till under förmiddagen kommer det att vara skyltat.

 

Symposiet genomförs med stöd från stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Varmt välkommen!

Erik Erlanson, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Peter Henning, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Linnéa Lindsköld, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås